Swipe

Doc's Record and Vintage

7": Tobira no Fuyu
7": Tobira no Fuyu
452618056434
Tobira No Fuyu [Indie Exclusive] (W/Cd) (Box) [Limited Edition] (Post)
Artist: Minako Yoshida
Format: Vinyl
New: Not in stock
Wish

Formats and Editions

DISC: 1

1. LP: Soto Wa Minna
2. LP: Machiboke
3. LP: Tobira No Fuyu
4. LP: Neko
5. LP: Tsunawatari
6. LP: Hensou
7. LP: Kabin
8. LP: Hirusagari
9. LP: Shumatsu
10. CD: Soto Wa Minna
11. CD: Machiboke
12. CD: Fuyu
13. CD: Neko
14. CD: Tsunawatari
15. CD: Hensou
16. CD: Kabin
17. CD: Hirusagari
18. CD: Shumatsu
19. 7: Neko

More Info:

7": Tobira no Fuyu
back to top